Deltakerliste

Bibliometriseminar – introduksjon, verktøy og metoder

16.-17. november 2015 arrangerer UHR-Bs arbeidsgruppe for forskningstjenester et introduksjonsseminar til bibliometri.

Seminaret blir holdt på Gardermoen (Hotel Scandic Oslo Aiport, shuttlebussen S55 går hvert 20. min.) og henvender seg til våre kollegaer i bibliotek og forskningsadministrasjon og er ment som et kompetansehevende tiltak i UH-sektoren. Seminaret skal gi en innføring i bibliometri og relevante verktøy og metoder for dem som skal i gang med bibliometriarbeid. Det er mulighet for deltakelse en eller begge dager.

Dag 1, 16. november
09.00-10.00 – kaffe og registering

10.00-10.15 – Velkommen v/ Dagmar Langeggen (UHR, bibliotekutvalget)

10.15-11.30 Innføring i bibliometri. Indikatorer og god praksis i analyser, evaluering og administrasjon av forskning. Gunnar Sivertsen (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) PDF

  • Del 1. Innføring i bibliometri. Om å undersøke: Forskningsaktivitet – Fagprofiler – Gjennomslagskraft i senere forskning – Forskningssamarbeid. Med norske og internasjonale eksempler.
  • Del 2. Bibliometri i forskningspolitikk, forskningsevaluering og forskningsadministrasjon. God og dårlig bruk av bibliometri. Leiden-manifestet. Spesielle hensyn i humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi.

11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.45 Nasjonal infrastruktur for bibliometri. Stig Slipersæter (Norges Forskningsråd

12.45-13.30 Bruk av bibliometri ved universiteter og høyskoler – Hva gjør vi – typiske aktiviteter. Herman Strøm PDF (Universitetet i Oslo) og Fredrik Kavli (Norges Handelshøyskole) PDF

13.30-14.15  A comparison of coverage and citation matching in Google Scholar, Web of Science and Scopus. Peter Sjögårde (KTH Biblioteket) PDF

14.15.14.30 Pause

14.30-15.15 Forskernes digitale nærvær og identitet. Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska (begge Universitetsbiblioteket i Bergen) PDF

15.15-16.00 Altmetrics: general introduction and discussion. Rodrigo Costas Comesaña (Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden)

16.00 Mulighet for innsjekk

19.00- Middag

 Dag 2, 17. november

09.00-10.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. Databasen Web of Science og analyseverktøyet Incites. Lea Lipitakis (Thomson Reuters)

10.30-11.00 Pause

11.00-12.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. Databasen Scopus og analyseverktøyet Scival. Floortje Flippo (Elsevier)

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Demonstrasjon og utprøving av verktøy. CRIStin-rapporter. Tanja Høvin (CRIStin) PDF

Abonner på CRIStins nyhetsbrev: http://eepurl.com/bAXR4r
Les CRIStins siste nyhetsbrev: http://eepurl.com/bBeLIj

14.40-15.30 Vitenskapelig publisering i UH-sektoren. Muligheter for analyser basert på NSDs statistikk (DBH),  Bjarne Mundal (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD))

15.30-15.45 Oppsummering og avslutning