Introduksjonsseminar om forskningsdata – program

14. – 15. november 2016 arrangerer Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalgs (UHR-B) arbeidsgruppe for forskningstjenester et introduksjonsseminar om forskningsdata. Det er mulighet for deltakelse en eller begge dager.

Seminaret blir holdt på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen og henvender seg til våre kolleger i bibliotek og forskningsadministrasjon og er ment som et kompetansehevende tiltak i UH-sektoren. Seminaret skal gi en innføring i forskningsdata og relevante verktøy og metoder for dem som skal i gang med dette.

Økt deling og gjenbruk av forskningsdata er et dagsaktuelt tema under overskriften «åpne data». Flere retningslinjer er allerede lansert, forskeres behov diskuteres, og teknologiske løsninger lokalt og nasjonalt er under utvikling.  Hvilke oppgaver blir aktuelle for fagbibliotek og forskningsadministrasjon? Hvilken kunnskap og kompetanse må vi utvikle i årene som kommer? Eksempler fra utvalgte fagfelt trekkes fram.

Seminaret er nå avsluttet. Presentasjoner fra de to dagene legges ut her i løpet av få dager.

Program 14. november

10.00-10.15 Velkommen v/ Bente Andreassen (leder UHR-B og direktør UB Oslo).
10.15-11.15 En generell introduksjon til forskningsdata. Kevin Ashley (direktør ved Digital Curation Center (DCC)). [Last ned presentasjon]
11.15-12.00 Forskerens behov og systemløsninger. Kuvvet Atakan (professor i seismologi, Nasjonal koordinator for EPOS-N og medlem i styret for European Plate Observing System – EPOS). [Last ned presentasjon]
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 CLARINO: samarbeid mellom bibliotek og fagmiljø om språkdataKoenraad De Smedt (Professor i datalingvistikk, nasjonal koordinator for CLARINO og medlem i styret for CLARIN). [last ned presentasjon]
13.45-14.15 Forskningsrådet om egen policy. Marte Qvenild (Seniorrådgiver Forskningsrådet). [Last ned presentasjon]
14.15-14.45 EUs policy. Marte Qvenild (Seniorrådgiver Forskningsrådet). [Last ned presentasjon]
14.45-15.15 Pause
15.15-15.45 Introduksjon om prosjektet NORD-i. Norsk senter for forskningsdata (NSD). Katrine U. Segadal (Seksjonsleder, Norsk senter for forskningsdata) [Last ned presentasjon]
15.45-16.15 Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: Finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring. Margaret L. Fotland (rådgiver UiO) og Randi Østhus (seniorrådgiver UiT) [Last ned Fotlands presentasjon] [Last ned Østhus’ presentasjon]
16.15 Avslutning og praktiske opplysninger

19.00 Middag

Program 15. november

09.15-10.15 Svensk nationell policy för tillgängliggörande och lagring av forskningsdata. Stockholms universitets strategier för att följa policyn. Wilhelm Widmark (direktør ved UB Stockholm). [Last ned presentasjon]
10.15-10.30 Pause
10.30-11.00 BIBSYS rolle som leverandør av unike identifikatorer. Sigrid Smedsrud (seksonssjef BIBSYS) og Jan Erik Garshoel (seniorrådgiver BIBSYS). [Last ned presentasjon]
11.00-11.30 NIRD – en nasjonal infrastruktur for forskningsdata. Andreas O. Jaunsen (Uninett Sigma2 AS) [Last ned presentasjon]
11.30-12.00 Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv. Alexander Refsum Jensenius (instituttleder UiO og medlem av Young Academy).[Last ned presentasjon]
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Institusjonens og bibliotekets rolle. Live Kvale (hovedbibliotekar UBO) og Elin Stangeland (rådgiver UBO). [Last ned presentasjon]
13.45-14.30 UiT Open Research Data – tre års erfaring med infrastruktur, forskerstøtte og publisering av åpne forskningsdata ved UiT Norges arktiske universitet. Stein Høydalsvik (faggruppeleder forsknings- og publiseringsstøtte, UiT) og Philipp Conzett (fagansvarlig, UiT) [Last ned presentasjon]  (original finnes her)
14.30-14.45 Avslutning og oppsummering